Google+ February 2011 ~ Marathi Kavita Blog
नमस्कार मित्रांनो,
मराठी कविता ब्लोग मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत !!!!

Manatla Sara Vicharshil Kadhi...मनातलं सार विचारशील कधी...

Monday, February 28, 2011 / Posted by piyush tayade / comments (0)

Manatla Sara Vicharshil Kadhi...मनातलं सार विचारशील कधी...

StumpleUpon Ma.gnolia DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google Twitter

Labels: , ,

स.न.वि.वि. पत्रास कारण कि.....

Thursday, February 24, 2011 / Posted by piyush tayade / comments (0)


||श्री||
|खंडोबा प्रसन्न|

स.न.वि.वि.
पत्रास कारण कि , मित्रांनो खूप वर्ष लोटली, कुणाचे मला पत्र आले नाही कि मी कुणाला पाठविले नाहीत. .
तुम्ही शेवटचे आंतरदेशी पत्र , पोस्टकार्ड कुणाला पाठवले? किंवा तुम्हाला कुणाचे आले? जर आठवून पाहा . .!
आज कपाट साफ करता करता एक पोस्टकार्ड फाईल मधून खाली पडले . .आणि गहीवरुन आले . .
एक काळ होता किती महत्त्व होते . .या पोस्टकार्ड, आंतरदेशी पत्र ,चिठ्ठी, तार यांना . .
यांच्या शिवाय माणसांची नाती एकमेकांत घट्ट राहणे मुश्किल होते . .
काकांचे, मामांचे ,आजोळचे पत्र आले की ते वाचताना सर्व मंडळी कशी त्या पत्रात डोळ्यासमोर साक्षात उभी राहत . .
त्या काळी आम्हा लहान मुलांचा पण खूप रुबाब होता . त्यावेळी मी चौथी ,पाचवीला असेन .
रस्त्यावर कुठे पोस्टमन कुणाचे घर शोधत असला तर . .लगबगीने ओ काका मला माहीत आहे त्यांचे घर . .चला मी दाखवतो . .मग त्यांना त्या घरी नेऊन शाबासकी मिळवायची . .
जर त्या घरात कुणाला वाचता येत नसेन तर आपला रुबाब अजून वाढला . .
ऐ पिंटू हे पत्र वाच जरा कुणाचे आले आहे ?
मग त्यांना ते वाचून दाखवून खावू पण मिळवायचा . .किती रे हुशार तु . . आम्ही मेले अडाणी . .
किधी कुणाची चिठ्ठी, पत्र लिहून दे . . .
घरात वरती कौलालाच्या लाकडाला . . ऐका तारेमध्ये कित्येक वर्षाची जुनी पत्रे जपून घुसवून अडकवलेली असायची . . .किधी गरज पडली तर उपयोग होयचा . .शाहनिशा करायला . . कधी कधी आजोबा आजीच्या मनात आले , तर पिंटू ते जरा टपाल काढून वाचून दाखव रे . .!
तार आली म्हणजे तर पोटात धडकिच यायची . .आता कोण गेले ? असा पहिला विचार मनात येयाचा . .कधी कधी तर वाचण्या अगोदर घरात रडारडी सुरु होयाची . .
आपल्या गावचा कोणी गाववाला जर गावावरुन आला तर त्याच्या कडे हमकास चिठ्ठी देलेली असणारच . .
आता मात्र ते काही राहीले नाही . . तो कागूद, पोस्टकार्ड ,तार, आंतरदेशी पत्र ,चिठ्ठी , सांगावा , निरोप , पतार . . . सर्व भुतकाळ झाला आहे . .
तरी आता मी माझे पत्र संपवत आहे . . तुम्ही सर्व आंनदात राहो हीच प्रार्थना करतो . .
येथील आजी, आजोबा यांना शाष्टांग दंडवंत . . काका, काकी , मामा,मामी , मित्र यांना सप्रेम नमस्कार , आणि लहानांना शुभ आशिर्वाद आणि गोड गोड पापा . . आपलीही खुशाली जरुर कळवावी आतुरतेने वाट पाहत आहे . .
कळावे
लोभ असावा . .
आपला

StumpleUpon Ma.gnolia DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google Twitter

Labels:

Apmancha Daldal...अपमानाच दलदल …

Thursday, February 24, 2011 / Posted by piyush tayade / comments (0)

Apmancha Daldal...अपमानाच दलदल …

StumpleUpon Ma.gnolia DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google Twitter

Labels: ,

Savruch Shaklo Nasto...सावरु शकलोच नसतो...

Wednesday, February 23, 2011 / Posted by piyush tayade / comments (0)

Savruch Shaklo Nasto...सावरु शकलोच नसतो...

StumpleUpon Ma.gnolia DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google Twitter

Labels: ,

Me Prem Kele...मी प्रेम केलं...

Sunday, February 20, 2011 / Posted by piyush tayade / comments (0)

Me Prem Kele...मी प्रेम केलं...

StumpleUpon Ma.gnolia DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google Twitter

Labels: , , ,

Aikla Aajkal...ऐकलं आजकाल...

Friday, February 18, 2011 / Posted by piyush tayade / comments (0)

Aikla Aajkal...ऐकलं आजकाल...

StumpleUpon Ma.gnolia DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google Twitter

Labels: , ,

Valentine Day विनोदी ...

Monday, February 14, 2011 / Posted by piyush tayade / comments (0)

Valentine  Day  विनोदी ...

StumpleUpon Ma.gnolia DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google Twitter

Labels: , , ,

Tujha Prem...तुझ प्रेम ...

Monday, February 14, 2011 / Posted by piyush tayade / comments (0)

Tujha Prem...तुझ प्रेम ...

StumpleUpon Ma.gnolia DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google Twitter

Labels: , , ,

Prem Patra...प्रेमपत्र...

Monday, February 14, 2011 / Posted by piyush tayade / comments (0)


तू माझ्या आयुष्यात आलास , तेव्हापासून माझ्या जीवनाला एक वेगळं वळण लागलं. कळलंच नाही , की मी केव्हा प्रेमात पडले. मी प्रथम तुला होकार दिला , तेव्हाही मला वाटत नव्हतं , की मी प्रेमात पडले आहे. या 14 फेब्रुवारीला आपल्या प्रेमाला तीन वर्षं पूर्ण झाली. पण अजूनही आपण नवीन असल्यासारखं वाटतं. या तीन वर्षांत बरंच काही घडून गेलं. थोडं रुसणं , थोडंसं हसणं... तरी आपल्यातील नावीन्य काही कमी झालं नाही. आपण एकमेकांमध्ये एवढं सामावून घेतलं आहे , की फक्त चेहऱ्याच्या हालचालीवरून आपल्याला काय बोलायचं आहे , हे कळतं. तू माझ्यासाठी काहीच केलं नाहीस , असं तुला का वाटतं ? तू माझ्यासाठी भरपूर काही केलं आहेस. आज मी जे काही आहे , त्याचं पूर्ण श्रेय तुलाच आहे. आज आपण अशा वळणावर उभे आहोत , की पुढे काय होईल , याची कल्पना नाही. आपला विश्वास , आपलं प्रेम हीच सर्वात मोठी शक्ती आहे. आपल्यातील नि:स्वाथीर् , निरपेक्ष प्रेमामुळेच आपण एकत्र आहोत. तू म्हणतोस ना , की आपलं प्रेम फार वेगळं आहे... ते खरंच वेगळं आहे. आपण एकमेकांवरचे हक्क एकमेकांना पूर्णपणे दिले आहेत. पण कोणत्याही अटी आणि वचनामध्ये आपण एकमेकांना बांधलं नाही. प्रेमाला कधीही मोजमाप नसतं. फक्त भरपूर प्रेम करत राहायचं असतं. कधीकधी वाटतं , की तू एवढं करतोस , तर मीच कमी नाही पडणार ना ? कुठे कमी पडले किंवा काही चुकलं , तर मला नक्की सांग. खरंच मला माझं प्रेम व्यक्त करता येत नाही. तुझ्यासारखं छान छान लिहिता-बोलता येत नाही. तू म्हणतोस ना , काहीतरी लिहित जा. ज्या गोष्टी आपण बोलू शकत नाही , त्या लिहून व्यक्त करता येतात. म्हणून हे फक्त तुझ्यासाठी. आत्तापर्यंत तू मला खूप काही दिलंस , मला समजून घेतलंस , खूप खूप प्रेम केलंस. आता फक्त एकच मागणं आहे , ' हृदयाचा ठोका चुकला तरी , तू मात्र चुकू नकोस , प्रेमाचं नातं परी , साथ कधी सोडू नकोस... '

- तुझीच

StumpleUpon Ma.gnolia DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google Twitter

Labels: , , ,

Tujha Dosh Nahi...तुझा दोष नाही ...

Sunday, February 13, 2011 / Posted by piyush tayade / comments (0)

Tujha Dosh Nahi...तुझा दोष नाही ...

StumpleUpon Ma.gnolia DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google Twitter

Labels: , ,

Pahele Prem...पहिले प्रेम...

Saturday, February 12, 2011 / Posted by piyush tayade / comments (0)

Valentine Day Special
Pahele Prem...पहिले प्रेम...

StumpleUpon Ma.gnolia DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google Twitter

Labels: , , ,

Tu Yetes Tevha...तू येतेस तेव्हा ...

Friday, February 11, 2011 / Posted by piyush tayade / comments (0)

Tu Yetes Tevha...तू येतेस तेव्हा ...

StumpleUpon Ma.gnolia DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google Twitter

Labels: , , ,

Ti Asavi Shant Niragas...ती असावी शांत निरागस ...

Thursday, February 10, 2011 / Posted by piyush tayade / comments (0)

Ti Asavi Shant Niragas...ती असावी शांत निरागस ...

StumpleUpon Ma.gnolia DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google Twitter

Labels: , ,

Prem He Karav Lagta...प्रेम हे कराव लागत ...

Wednesday, February 09, 2011 / Posted by piyush tayade / comments (0)

Prem He Karav Lagta...प्रेम हे कराव लागत ...

StumpleUpon Ma.gnolia DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google Twitter

Labels: ,

Gulabi Thandi...गुलाबी ठंडी ...

Friday, February 04, 2011 / Posted by piyush tayade / comments (0)

Gulabi Thandi...गुलाबी ठंडी ...

StumpleUpon Ma.gnolia DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google Twitter

Labels: , , ,

Barechda Asech व्हायचे...बरेचदा असेच व्हायचे...

Wednesday, February 02, 2011 / Posted by piyush tayade / comments (0)

Barechda Asech व्हायचे...बरेचदा असेच व्हायचे...

StumpleUpon Ma.gnolia DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google Twitter

Labels: , ,

Porgi Patli Re Patli...पोरगी पटली रे पटली...

Tuesday, February 01, 2011 / Posted by piyush tayade / comments (0)

Porgi Patli Re Patli...पोरगी पटली रे पटली...

StumpleUpon Ma.gnolia DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google Twitter

Labels: ,
^ Scroll to Top